วันที่ 6 กันยายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง และ ห้องประชุมโครงการชลประทานจังหวัด ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายและติดตามการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 กรมชลประทาน

         โดย นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รายงานสรุปภาพรวมของสำนักงานชลประทานที่ 2 กล่าวคือ สำนักงานชลประทานที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน พะเยา และเชียงราย โดยสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลเพียงเล็กน้อย เกิดน้ำท่วมในลักษณะน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ สำนักงานชลประทานที่ 2 มี อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม และเขื่อนกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง จากการที่มีฝนตกส่งผลดีทำให้อ่างเก็บน้ำได้รับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น โดย เขื่อนกิ่วคอหมา ได้รับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 27 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 16 ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 109 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 64 เขื่อนกิ่วลม ได้รับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 67 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 63 เนื่องด้วยสำนักงานชลประทานที่ 2 ต้องควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้ทำการระบายน้ำบางส่วนสู่พื้นที่ทำการเกษตรเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับ  อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ได้รับผลดีจากการที่ฝนตกเช่นเดียวกัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 จากเดิมมีอยู่จำนวน 10 แห่ง เหลือเพียง 8 แห่ง เท่านั้น ในพื้นที่จังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดน่าน มีปริมาณในอ่างเก็บน้ำเกือบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพะเยา มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ และจังหวัดเชียงราย มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ด้านต่าง ๆ สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 67 เครื่อง หากเกิดเหตุการณ์อุทกภัยหรือภัยแล้ง สามารถลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือราษฎรได้ทันที

060962 7 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640453
วันนี้1881
สัปดาห์นี้5322
เดือนนี้5781
รวมทั้งหมด640453
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560