วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2562 มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดลำปาง และร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลที่สำคัญในระดับ จังหวัด รับฟังการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัด  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

290862 3

2

34

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630534
วันนี้343
สัปดาห์นี้854
เดือนนี้20913
รวมทั้งหมด630534
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560