วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำภาพรวมในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ณ ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในจังหวัดลำปาง มีปริมาณน้ำรวมทั้งสองอ่าง 123.63 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 16.40 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถรับน้ำได้อีก 152.81 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณเก็บกักรวม 106 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 63.47 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 59.76 ของความจุอ่าง ซึ่งมากกว่าปี 2561 จำนวน 22.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำได้อีก 42.53 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณเก็บกักรวม 170 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำ 60.16 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35.35 ของความจุอ่าง ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 จำนวน 68.91 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังสามารถรับน้ำได้อีก 109.84 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 148.831 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.47 ซึ่งน้อยกว่าปี 2561 จำนวน 67.59 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งทำความเข้าใจกับเกษตรกรในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ใช้น้ำฝนเป็นหลัก เพื่อเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในปีต่อไป

220862 9

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632197
วันนี้161
สัปดาห์นี้2517
เดือนนี้22576
รวมทั้งหมด632197
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560