วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ค่อม และติดตามงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำแม่สัน (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งโครงการชลประทานลำปาง ได้รับงบประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เป็นผู้ดำเนินการ มีว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับและลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานขุดลอก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

010862 1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637797
วันนี้1218
สัปดาห์นี้2666
เดือนนี้3125
รวมทั้งหมด637797
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560