วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย  นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยโครงการชลประทานลำปาง ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ทำการสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ธิ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังพร้าว สามารถช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรได้จำนวน 500 ไร่ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และคณะ ลงพื้นที่ดูงานในเขตพื้นที่โครงการชลประทานลำปาง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านหนอง ซึ่งก่อสร้างโดย กรมชลประทาน เมื่อปี พ.ศ. 2529 ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโจ้ ในปี พ.ศ. 2546 และฝายวังพร้าว ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 ถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลตำบลวังพร้าว มีสถานีสูบน้ำบริเวณด้านเหนือเพื่อรอรับน้ำที่ไหลมาจากอำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานบริเวณลุ่มน้ำจาง ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้สนับสนุนรถขุดตีนตะขาบแขนยาว เพื่อดำเนินการเปิดทางน้ำในลำน้ำจาง ให้น้ำไหลสู่ฝายวังพร้าวได้มีอย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณลำน้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

310762 3

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637698
วันนี้1119
สัปดาห์นี้2567
เดือนนี้3026
รวมทั้งหมด637698
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560