วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2  เป็นประธานในการประชุม พิจารณาแผนปฏิบัติงานก่อสร้างของงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมด้วยส่วนประกอบอื่น โครงการปรับปรุงเขื่อนแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้มีแผนปฏิบัติงานก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างคณะผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา (บริษัท สามารถเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด) และผู้รับจ้าง (บริษัทเคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด) เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้าง 2 สำนักงานชลประทานที่ 2

060760 1

2

3

4