วันที่ 26 กรกฎาคม นายสมหวัง ผลประสิทธิ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2562 มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานในจังหวัดลำปาง และร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลที่สำคัญในระดับจังหวัด รับฟังการแนะนำผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ร่วมบูรณาการข้อมูลข่าวสาร และประสานการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัด โดยโครงการชลประทานลำปาง ได้รายสถานการณ์น้ำของจังหวัดลำปางให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

260762 10

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637738
วันนี้1159
สัปดาห์นี้2607
เดือนนี้3066
รวมทั้งหมด637738
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560