วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มีนายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต่าง ๆ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2562 สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้ำน้อย จึงได้มีการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอทุกภาคส่วน สำหรับผลการเพาะปลูกพืชภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 22.95 ส่วนพื้นที่ที่ยังไม่มีการเพาะปลูก สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกร ให้ชะลอการเพาะปลูกจนกว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ จำนวน 67 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน รถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 2 คัน และรถเครน จำนวน 2 คัน พร้อมให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางแล้ว จำนวน 9 เครื่อง จังหวัดน่าน จำนวน 10 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย

220762 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635351
วันนี้679
สัปดาห์นี้220
เดือนนี้679
รวมทั้งหมด635351
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560