วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่2 พร้อมด้วย นายสถิต โพดิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดลอกแม่น้ำวังเหนือฝายและท้ายฝายหลวงสบอาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง โดยมี นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง เป็นผู้รายงานแผนการดำเนินงานขุดลอกฝายหลวงสบอาง ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2562 เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ2562 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกัก และเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง สามารถรองรับปริมาณน้ำฝน พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

040762 5

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630513
วันนี้322
สัปดาห์นี้833
เดือนนี้20892
รวมทั้งหมด630513
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560