วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน พร้อมด้วย นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และนายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อร่วมพิจารณาวางแผน การบริหารจัดการน้ำ ปี 2562 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน รวมทั้ง พิจารณาความก้าวหน้าการจัดทำกฎหมายลำดับรองและบทบาทคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้รายงานสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ในเขตจังหวัดลำปาง ให้ที่ประชุมทราบ โดยได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2562 ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำ จำนวน 28 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ จำนวน 4 คัน รถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 2 คัน และรถเครนปั้นจั่น จำนวน 2 คัน นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อมขอรับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ จากส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 22 เครื่อง รถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้าแขนมาตรฐาน จำนวน 2 คันรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบบุ้งกี๋ตักเข้า พร้อมโป๊ะเหล็ก จำนวน 2 คัน รถบรรทุกติดเครน จำนวน 2 คัน รถบรรทุก 6 ตัน จำนวน 2 คัน และรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนหากมีการร้องขอต่อไป มีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานในที่ประชุมแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการลุ่มน้ำวังจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

260662 4

2

3

4

5

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631538
วันนี้118
สัปดาห์นี้1858
เดือนนี้21917
รวมทั้งหมด631538
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560