วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นผู้แทนกรมชลประทาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำแม่ทาน จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการคัดเลือกรางวัลชมเชยจากการประกวดคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับกรม ประจำปี 2562 มี นายสมพงษ์ เต็มเปียง ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทาน และคณะ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 รับมอบถ้วยรางวัลจาก นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ตัวแทนทีมฟุตบอลของสำนักงานชลประทานที่ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สองสายน้ำ ระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 1 และสำนักงานชลประทานที่ 2

          ต่อมา ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วน โครงการในสังกัด โดยประธานได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของบุคลากรในสังกัด ที่ร่วมจัดนิทรรศการในวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทานสามเสน เมื่อวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ขอบคุณกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้ารับรางวัลระดับประเทศหลายรางวัล ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานชลประทานที่ 2 ในที่ประชุม ประธานได้เน้นย้ำให้ ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ทำความเข้าใจศึกษาเกี่ยวกับระเบียบการกันเงินเหลื่อมปีของงบประมาณ รวมถึงงบกลางให้ละเอียด และถือปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ อีกทั้ง ปฏิบัติงานให้รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630516
วันนี้325
สัปดาห์นี้836
เดือนนี้20895
รวมทั้งหมด630516
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560