วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงงานชลประทาน รายงานค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังผลการตรวจ และร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินโครงการปรับปรุงงานชลประทาน รายการค่าปรับปรุงระบบชลประทาน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการทบทวนการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ในปีถัดไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหาร กรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

290562 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630560
วันนี้369
สัปดาห์นี้880
เดือนนี้20939
รวมทั้งหมด630560
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560