วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน มีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร  กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2561 บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2562 วิเคราะห์และระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สำคัญ พร้อมทั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีบัญชี 2561-2564 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคณะทำงานทบทวนแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน

230562 3 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631515
วันนี้95
สัปดาห์นี้1835
เดือนนี้21894
รวมทั้งหมด631515
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560