วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.40 น. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทาน นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

                     ในการนี้ นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2522 สามารถช่วยเหลือพื้นที่โครงการจัดหาน้ำสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ของกรมทหารพรานที่ 32 กำลังพลรวม 100 นาย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่รับประโยชน์ ฤดูฝน 500 ไร่ ซึ่งเต็มศักยภาพปริมาณน้ำต้นทุน และในฤดูแล้งอีก 80 ไร่ ทั้งนี้ กรมชลประทาน มีแนวทางในการจัดหาน้ำสนับสนุนเพิ่มเติม โดยจะดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว เพื่อให้มีปริมาณน้ำความจุจากเดิม 233,455 ลูกบาศก์เมตร เป็น 273,185 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณความจุน้ำเพิ่มขึ้น 39,730 ลูกบาศก์เมตร

150562 10

23

5

6

7

89

10

11

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
643689
วันนี้1297
สัปดาห์นี้8558
เดือนนี้9017
รวมทั้งหมด643689
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560