วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานในพิธี  เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2  นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 เจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการชลประทานเชียงราย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick off ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง (ห้วยแม่ขามแกง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

          โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง (ห้วยแม่ขามแกง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547 ก่อสร้างแล้วเสร็จปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน ประมาณ 2,000 ไร่ และฤดูแล้ง ประมาณ 500 ไร่ ตลอดจนส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ตำบลป่าแดด  และตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 หมู่บ้าน ประมาณ 217 ครัวเรือน ประชากร 1,000 คน ทั้งนี้ มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง (ห้วยแม่ขามแกง)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

010562 4

2

345

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640440
วันนี้1868
สัปดาห์นี้5309
เดือนนี้5768
รวมทั้งหมด640440
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560