วันที่ 30 เมษายน 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับสถานการณ์น้ำ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 การส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง สามารถส่งน้ำได้ตามแผนแม้ว่าในบางพื้นที่จะมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังเกินแผน แต่โครงการชลประทานในพื้นที่ก็ได้ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดสรรน้ำให้เพียงพอ จากการประเมินความต้องการน้ำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่เหลืออยู่ในปัจจุบันมีเพียงพอกับความต้องการจนสิ้นฤดูแล้ง และเพียงพอกับความต้องการในช่วงต้นฤดูฝน โดยสำหรับเขื่อนกิ่วลมและเขื่อนกิ่วคอหมา คาดว่าจะมีน้ำในอ่างในช่วงต้นฤดูฝนประมาณ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์อำนวยการและบัญชาการ สถานการณ์ภัยแล้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่ามีพื้นที่เสี่ยง ขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และมีพื้นที่เฝ้าระวังขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 ได้แจ้งให้โครงการชลประทานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ำขึ้นจริง

300462 3

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631538
วันนี้118
สัปดาห์นี้1858
เดือนนี้21917
รวมทั้งหมด631538
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560