วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการส่งมอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านบอม ไปดูแลและบำรุงรักษา สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นโครงการที่ราษฎร บ้านโป่งแน่น บ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม ร้องขอ ซึ่งก่อสร้างโดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยอ่างเก็บน้ำแม่อางพร้อมระบบส่งน้ำ มีความสูง 13.00 เมตร สันทำนบกว้าง 8.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 541,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบยาว 2+945 กิโลเมตร สามารถช่วยเหลือราษฎรในด้านการเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งแน่น และหมู่ที่ 2 บ้านกิ่ว ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง และราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงมีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี

290660 7

2

3

4 

5

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637789
วันนี้1210
สัปดาห์นี้2658
เดือนนี้3117
รวมทั้งหมด637789
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560