วันที่ 24 เมษายน 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบ Web Conference จากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 134-135) เพื่อรับมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

240462 8 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

9