นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายวรเทพ วัฒนวิเชียร หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาโครงการขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2562 กรณี นายยอด แก้วเทพ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทกผา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค กรณีนายถนอม วงศ์ใหญ่ ราษฎรบ้านห้วยไฟวัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ขอพระราชทานโครงการเพิ่มเติม โดยขอเปลี่ยนแปลงการออกแบบก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งต้นแฟน เป็นการปรับปรุงฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำเข้าสู่หนองจีระ เพื่อให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และกรณี นายธิติพงษ์ จันทร์เต็ม กำนันตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอพระราชทานโครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำ สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการของราษฎรต่อไป

240462 6

2

3

5

7

9

10

11

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630537
วันนี้346
สัปดาห์นี้857
เดือนนี้20916
รวมทั้งหมด630537
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560