วันที่ 3 เมษายน 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามงานอ่างเก็บน้ำน้ำพง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และร่วมวางแผนด้านความปลอดภัยเขื่อน จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษาทบทวนด้านวิศวกรรมและอุทกวิทยา เขื่อนน้ำพง จังหวัดน่าน เพื่อดำเนินการศึกษาทบทวนด้านอุทกวิทยาและด้านวิศวกรรม ในการแก้ไขปัญหาการกันเซาะบริเวณ Stilling Basin ของเขื่อนน้ำพง รวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจาการระบายน้ำผ่านอาคารน้ำล้น พิจารณาวางแนวทางในการปรับปรุงอาคารน้ำล้น ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ตามเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเขื่อน โดยมี นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานน่าน จังหวัดน่าน

040462 3

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637796
วันนี้1217
สัปดาห์นี้2665
เดือนนี้3124
รวมทั้งหมด637796
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560