วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายวรเทพ วัฒนวิเชียร หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรณี นายจักริน หน่อแก้ว ราษฎรบ้านชัยชมพู หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ห้วยไผ่งาม จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ร่วมประชุมพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี นายทัตพล กำเงิน ราษฎรบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮูด พร้อมระบบส่งน้ำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบปราบ พร้อมทั้งลงสำรวจพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการ และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา ตรงตามความต้องการ ของราษฎรต่อไป

210362 12 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631524
วันนี้104
สัปดาห์นี้1844
เดือนนี้21903
รวมทั้งหมด631524
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560