วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายศุภชัย พินิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง นางวาสนา การสมดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ให้มีความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

200362 5

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635501
วันนี้829
สัปดาห์นี้370
เดือนนี้829
รวมทั้งหมด635501
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560