วันที่ 20 มีนาคม 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โครงการชลประทานพะเยา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีนายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการแก้มลิงและระบบ ส่งน้ำห้วยผาหนีบ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ บริเวณจุดก่อสร้างโครงการแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ หมู่ 8 บ้านชาติภูไท ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

200362 4

2

3

4

5

6

7

8

9

10