วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อวางแผนการปฏิบัติตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ทำการสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน สำรวจความต้องการใช้น้ำ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณน้ำที่ต้องสำรองไว้ในช่วงต้นฤดูฝน ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ไปจนสิ้นสุดฤดูแล้ง ทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ รวมทั้งการเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ตลอดจนให้มีการสร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำโดยใช้กลไกของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

040362 10

2

3

4

5

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631526
วันนี้106
สัปดาห์นี้1846
เดือนนี้21905
รวมทั้งหมด631526
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560