วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งปี 61/62 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การดำเนินการศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำแล้ง ปี 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักงานชลประทาน โดยโครงการชลประทานทุกแห่ง ร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน พร้อมทั้งสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลการเพาะปลูก และความต้องการใช้น้ำอุปโภค-บริโภค เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการช่วยเหลือต่อไป สำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง ขอให้สำนักงานชลประทานแจ้งไปยังสำนักเครื่องจักรกล ขอสนับสนุน เครื่องมือ เครื่องจักร เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย และเน้นย้ำให้สำนักงานชลประทานทุกแห่งตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง และโครงการชลประทานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่2 ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference  ณ โครงการชลประทานแต่ละจังหวัดอย่างพร้อมเพรียงกัน   

            280262 5

2

3

4

5

7

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
637789
วันนี้1210
สัปดาห์นี้2658
เดือนนี้3117
รวมทั้งหมด637789
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560