วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานชลประทานที่ 2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวง ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน มี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีสภาวะแล้งเกิดขึ้นในพื้นที่ การส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผลการปลูกพืชฤดูแล้งอยู่ที่ร้อยละ 64 ในภาพรวมปริมาณน้ำมีเพียงพอ ไม่มีผลกระทบต่อการอุปโภค บริโภค และการประปา แต่อย่างใด ทั้งนี้มีหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง
 
040262 3
 
2
 
3
 
4
 
5
 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641728
วันนี้1157
สัปดาห์นี้6597
เดือนนี้7056
รวมทั้งหมด641728
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560