วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 กล่าวเปิดรายงานการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกรมได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็นแคด คอลซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ชลนวัต จำกัด ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะเวลาการศึกษา 240 วัน เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยบริษัทที่ปรึกษามีแผนดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเป็นมา วัตถุประสงค์โครงการ ตลอดจนแผนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการทั้งสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวลของประชาชนในพื้นที่ต่อประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อบริษัทที่ปรึกษาจะได้นำไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินการศึกษาให้ครบถ้วนสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของประชาชนต่อไป มีนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยราษฎร ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

271161 2

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
857858
วันนี้494
สัปดาห์นี้1126
เดือนนี้17443
รวมทั้งหมด857858
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560