วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และ นายนิพลน์ ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะ พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยกรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท วายพี คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในการนี้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ มีนายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา และนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 2 เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ราษฎรในพื้นที่และในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าประชุมเพื่อมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ณ วัดปางอ้า ตำบลวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 211161 1

2

3

4

 

5

6

7

8

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640502
วันนี้1930
สัปดาห์นี้5371
เดือนนี้5830
รวมทั้งหมด640502
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560