วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เดินทางไปยังโครงการชลประทานเชียงราย เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง และรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานโครงการรวม 10 โครงการ ในเขตจังหวัดเชียงราย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งแงะพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านเวียงมอก ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ และโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเสา หมู่ที่ 6 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดพะเยา จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรูอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลงิม อำเภอปง, โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปง อำเภอปง และโครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ และในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ, โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย๊าะพร้อมระบบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน, โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง, โครงการฝายแม่อางบ้านน้ำล้อมอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง และโครงการสถานีสูบน้ำแม่เชียงรายลุ่ม 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก มีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมโพธิ์ทองคำ โครงการชลประทานเชียงราย ทั้งนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ หน้าที่ทำการโครงการชลประทานเชียงราย

151161 4

1

3

4

5

6

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632718
วันนี้50
สัปดาห์นี้3038
เดือนนี้23097
รวมทั้งหมด632718
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560