วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สถิต โพธิ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแนวทางดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2561 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน เพื่อร่วมหาแนวทางกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประธานได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 1 – 17 กำหนดจุดสกัดวัชพืช เผ้าระวัง พร้อมทั้งติดตั้งป้ายผู้รับผิดชอบการกำจัดวัชพืชและเบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้ประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการจัดเก็บได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง รวมทั้งให้ทุกสำนักงานชลประทาน ประสานงานกับสำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน สนับสนุนมาตรการเสริม เช่น การใช้ชีวบำบัดหรือไบโอบำบัด รวมทั้ง ให้ประสานงานกับสำนักเครื่องจักรกล ในการสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

021161 4

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
631516
วันนี้96
สัปดาห์นี้1836
เดือนนี้21895
รวมทั้งหมด631516
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560