วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน มีนายสัญญา แสงพุ่มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทั้งประเทศ สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 2 ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ปกติ ปริมาณฝนมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำในเกณฑ์เฉลี่ย ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นปริมาณที่เพียงพอ น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย มีปริมาณน้ำเพียงพอ อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 81-95 ส่วนในจังหวัดลำปาง มีปัญหาเนื่องจากปริมาณน้ำเฉลี่ยในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีร้อยละ 55 อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดลำปาง 10 แห่ง มีปริมาณน้อยกว่าร้อยละ 50 และในอ่างขนาดกลางในจังหวัดลำปางทั้ง 10 แห่งนี้ มีจำนวน 8 แห่งที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า ร้อยละ 30 ดังนั้น สำนักงานชลประทานที่ 2 จึงขอให้กรมฝนหลวงสนับสนุนการทำฝนหลวงเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ในเขตอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่พริก ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 8 แห่งที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ำของเกษตรกร เนื่องจากไม่มีแผนการปลูกข้าวนาปรัง และอาจจะมีผลกระทบในช่วงต้นฤดูฝน หากปริมาณน้ำเข้ามาไม่เพียงพอ โดยประธานขอให้สำนักงานชลประทานที่ 2 จัดทำแผนส่งให้กรมต่อไป161061 11 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632243
วันนี้207
สัปดาห์นี้2563
เดือนนี้22622
รวมทั้งหมด632243
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560