วันที่ 25 กันยายน 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2561 เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ของทุกส่วนโครงการ โดยประธานได้ติดตามงานและกำชับให้ทุกส่วนโครงการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ ด้านเอกสารขอให้มีการติดตามตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ส่วนงามตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ทุกส่วนโครงการขับเคลื่อนงาน ในหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ส่วนในปี 2561 สำนักงานชลประทานที่ 2 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่เกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4

250961 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

IMG 1044 resize

IMG 1048 resize

IMG 0984 resize

IMG 0986 resize

IMG 0988 resize

IMG 0990 resize

IMG 0994 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
643693
วันนี้1301
สัปดาห์นี้8562
เดือนนี้9021
รวมทั้งหมด643693
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560