วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM BUDDY ระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 1 และสำนักงานชลประทานที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดองค์ความรู้การดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ของประชาชน สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) มีนายอนุศักดิ์ จันทฉายา หัวหน้าหน่วยส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องเคลื่อนที่ พร้อมคณะ จากโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 และคณะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการร่วมกัน มีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ทุกโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เสริมสร้างความผาสุก สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

240861 6 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6

7

8 resize

9

10 resize

11

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640534
วันนี้1962
สัปดาห์นี้5403
เดือนนี้5862
รวมทั้งหมด640534
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560