วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ความก้าวหน้าการดำเนินงานของทุกส่วน โครงการ โดยประธานได้ติดตามงานและกำชับให้ทุกโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตชลประทาน ในส่วนของงานของกรมชลประทาน ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำป้ายติดไว้ข้างป้ายของกรมชลประทาน โดยมีรายละเอียดการถ่ายโอน ให้หน่วยงานที่รับโอนอย่างชัดเจน ตลอดจนเน้นย้ำให้ทุกส่วน โครงการ ใส่ใจในข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน พร้อมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบงานที่ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง สำหรับการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ให้ทุกโครงการดำเนินการตามแผนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำระดับ 3 โดยให้มีเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

170861 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize

14 resize

15 resize

16 resize

17 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641586
วันนี้1015
สัปดาห์นี้6455
เดือนนี้6914
รวมทั้งหมด641586
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560