วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายทวีชัย โค้วตระกูล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายภาณุวัฒน์ ดวงนภา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 เป้าหมาย 300,000 ไร่ มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ข้อตกลงการลงนามดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว อาหารปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สาร มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

150861 2 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641724
วันนี้1153
สัปดาห์นี้6593
เดือนนี้7052
รวมทั้งหมด641724
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560