วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนทีมงานและกิจกรรมการจัดการความรู้สำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทานผ่านกระบวนการจัดการความรู้ มี ดร.ภัทวี ดวงจิตร เป็นวิทยากรบรรยาย “การบริหารจัดการระบบชลประทาน เชิงพุทธบูรณาการ กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน จากนั้นในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานแยกตามหมวดหมู่ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ และให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจกระบวนการทำงานมากยิ่งขึ้น มีนายวินัย แสงสว่าง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง และคณะทำงานการจัดการความรู้ ของสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบ้านแลง จังหวัดลำปาง

070861 9 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

11 resize

12 resize

13 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641602
วันนี้1031
สัปดาห์นี้6471
เดือนนี้6930
รวมทั้งหมด641602
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560