วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งดำเนินการโดยส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเขื่อน เรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เสริมสร้างแรงจูงใจ กำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีนายวิฑูรย์ ธิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย วิศวกรชลประทาน นักธรณีวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการ  ความปลอดภัยเขื่อน และอาคารชลประทาน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1-4 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง 

250761 3

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640554
วันนี้1982
สัปดาห์นี้5423
เดือนนี้5882
รวมทั้งหมด640554
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560