วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ฯ เดินทางไปยังพื้นที่โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อพบประราษฎร และรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากนายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 บรรยายสรุป

          โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค และบริโภค บนพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ปริมาตรความจุ 96 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนหัวงานงานเป็นชนิดคอนกรีตบดอัด ความกว้างสันเขื่อน 8.00 เมตร ความยาวสันเขื่อน 810 เมตร สูง 54 เมตร หัวงานเขื่อนตั้งปิดกั้นลำน้ำปี้ที่บริเวณหมู่ 3 บ้านปิน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งพื้นที่อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลเชียงม่วน และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตตำบลบ้านพี่และตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ส่วนระบบชลประทานเป็นระบบท่อ ความยาวรวม 75 กิโลเมตร ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 3,981 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 หลังก่อสร้างเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการบริเวณอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวน 2.8 หมื่นไร่ และส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ในช่วงฤดูแล้งได้อีกถึง 3.5 หมื่นไร่ รวมทั้ง มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคมากกว่า 5.5 หมื่นไร่ ครอบคลุม 7,153 ครัวเรือน 34 หมู่บ้านใน 3 ตำบลของ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ประกอบด้วย ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง ตำบลสระ และบริเวณท้ายน้ำของแม่น้ำยม จากนั้น องคมนตรีได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายสิริวิชญ กลิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ พร้อมด้วย นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะเข้าร่วมลงพื้นที่ดูงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

060661 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
640483
วันนี้1911
สัปดาห์นี้5352
เดือนนี้5811
รวมทั้งหมด640483
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560