วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือในเขตจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานพะเยา จังหวัดพะเยา มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน นายชยันต์ เมืองสง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4นายนพดล ใจธรรม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีเลขาธิการ กปร. บรรยายสรุปการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมา สำหรับโครงการพระราชดำริในเขตจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512-2556 มีทั้งสิ้น 58 โครงการ และมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพิ่มเติมใหม่ ด้านแหล่งน้ำอีก 5 โครงการได้แก่ อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตำบลปง อำเภอปง อ่างเก็บน้ำน้ำรู ตำบลงิม อำเภอปง โครงการทำนบดินห้วยนกเค้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งหน้าบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าที่ทำการโครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

050661 9

2

3

5

4

6

7

8

10

11

9

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632727
วันนี้59
สัปดาห์นี้3047
เดือนนี้23106
รวมทั้งหมด632727
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560