วันที่ 20 เมษายน 2561 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบาย โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม เรื่องการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำระดับจังหวัดและกลุ่มภาค การดำเนินงานและการขยายผลโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 2 มีนายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย จากนั้น คณะรองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้ลงพื้นที่ดูงานโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย มีนายกิติโชติ สุวรรณประชา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ร่วมบรรยายสรุป   

200461 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

2206 resize

2207 resize

2210 resize

2211 resize

2213 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641773
วันนี้1202
สัปดาห์นี้6642
เดือนนี้7101
รวมทั้งหมด641773
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560