วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าคณะทำงานเตรียมความพร้อม และขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนคณะที่ 3 มีนางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทำงาน และร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังแผนงานของชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปาง ที่ผ่านการคัดสรรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ ศาลาประชารัฐริมลำน้ำจาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแสวงหาชุมชนต้นแบบที่มีจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลองในชุมชนให้สะอาด ชุมชนอยู่ดีมีสุข มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามวิถีแห่งความพอเพียง และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประธานได้มอบหมายให้ส่วนราชการร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาลำน้ำจางที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียในช่วงฤดูแล้งที่เกิดจากวัชพืช ขยะและน้ำทิ้ง ตลิ่งลำน้ำจางพังในช่วงฤดูฝน การรุกล้ำเขตทางน้ำ ปัญหาของชุมชน เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางให้คิดและดำเนินการ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ให้ข้อมูล และสนับสนุนด้านอื่น ๆ ต่อไป

220361 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
632239
วันนี้203
สัปดาห์นี้2559
เดือนนี้22618
รวมทั้งหมด632239
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560