วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามงานจ้างก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินการก่อสร้าง และหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีนายสมจิต อำนาจศาล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัดลำปาง

190361 8 resize

2 resize

4 resize

6 resize