วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของทุกส่วน/โครงการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญกับงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 กำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนงานตามภารกิจกรม ขอให้ทุกส่วน/โครงการ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และงานด้านเอกสารให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

 

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

IMG 8291 resize

IMG 8292 resize

IMG 8293 resize

IMG 8295 resize

IMG 8297 resize

IMG 8301 resize

IMG 8303 resize

IMG 8305 resize

IMG 8311 resize

IMG 8312 resize

IMG 8315 resize

IMG 8318 resize

IMG 8320 resize

 

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635526
วันนี้854
สัปดาห์นี้395
เดือนนี้854
รวมทั้งหมด635526
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560