วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 มอบหมายให้ นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561 ผ่านระบบ Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน มีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้ง พิจารณาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการก่อหนี้และการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกสำนัก/กอง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง

090361 6

2

3

4

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
643685
วันนี้1293
สัปดาห์นี้8554
เดือนนี้9013
รวมทั้งหมด643685
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560