วันที่ 9 มกราคม 2561 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เดินทางเข้าตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 15 – 18 มกราคม 2560 บริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 และคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อติดตามงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป

 

090161 3 resize

2 resize

บริเวณศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 

4 resize

5 resize

6 resize

งานก่อสร้างโครงการฝายงิ้วพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635438
วันนี้766
สัปดาห์นี้307
เดือนนี้766
รวมทั้งหมด635438
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560