วันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงสันเขื่อนแม่สรวยและอาคารประกอบ เพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค มีนายพีระยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 และนายอนุรักษ์ ชูเชิญ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ร่วมลงพื้นที่ ณ เขื่อนแม่สรวย ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

081260 1 resize

2 resize

3 resize

4 resize