วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายปรีชา จานทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 10/2560 เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณปี 2560/2561 พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของทุกส่วน/โครงการ ในที่ประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและมีความถูกต้อง ตลอดจนมีความรัก ความสามัคคี ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อลดปัญหาในการทำงาน และให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 จังหวัดลำปาง 

231160 4 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

7 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635423
วันนี้751
สัปดาห์นี้292
เดือนนี้751
รวมทั้งหมด635423
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560