วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 2 เข้าร่วมรับฟังการประชุมปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านระบบทางไกล Video Conference จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มการปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนทุกมิติและมีความเป็นเอกภาพ โดยมี นายทวี เต็มญารศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

121060 3 resize

3 resize

2 resize

4 resize

5 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
635345
วันนี้673
สัปดาห์นี้214
เดือนนี้673
รวมทั้งหมด635345
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560