วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่ งานก่อสร้างแก้มลิงหนองลาวพร้อมอาคารประกอบ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องแมดใหม่ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน, สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปางป้อม (สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่) ตำบลลอ อำเภอจุน, ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสร้อยศรี ตำบลจุน อำเภอจุน และอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ตำบลปง อำเภอปง มี นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายเดชา สุทธกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 และนายเชาวลิต เครือจินจ๋อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 นำลงพื้นที่ติดตามงานบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนต่อไป

290860 9 resize resize

2 resize resize

3 resize

4 resize

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
630561
วันนี้370
สัปดาห์นี้881
เดือนนี้20940
รวมทั้งหมด630561
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560