วันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 พร้อมด้วย นายสมหวัง ผลประสิทธิโต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ่าง ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มี ว่าที่ ร.ต.สัญญ ปาจินะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน จากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเรือง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มี นายใหม่ ยั่งยืน บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนต่อไป

 

สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านต้นฮ่าง ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

240860 2 resize

2 resize

3 resize

4 resize

 

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสอดพร้อมระบบส่งน้ำ ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน

5 resize

6 resize

7 resize

8 resize

9 resize

10 resize

 

เข้าระบบสมาชิก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ สชป.2
641078
วันนี้507
สัปดาห์นี้5947
เดือนนี้6406
รวมทั้งหมด641078
เริ่มนับเมื่อ 18/05/2560